Payment Processing...

Top 3 Rankers

Congratulations for toppers!

Price user Rank 1

Jagtar Singh

80

Price user Rank 2

Keshav Agarwal

73

Price user Rank 3

Manisha Singh

70.5

List of TOP 50 Scorers

Rank/462
Name
Score
4
Mamta
68.25
5
Aditya Raj
67.50
6
Poo
67.25
7
Monika Yadav
66.50
8
Mousumi Bag
66.00
9
B jayashree
65.75
10
Abhishek Sharma
65.00
11
Deepali Bhargava
64.75
12
Manash Biswal
63.50
13
peeyush upadhyay
63.50
14
Deeksha
63.50
15
Sagarneel Basak
63.25
16
amit patel
62.50
17
ANUJA GUPTA
62.00
18
gaurav kumar
60.75
19
Bhavani
60.75
20
pooja agrawal
60.25
21
Ankit Sen
59.75
22
Dip
59.50
23
Ankita Priya
58.75
24
Mohit
58.00
25
Deepak
57.50
26
Akash Kumar
56.75
27
PINTU RAJ
56.75
28
Santosh
56.75
29
Shivam
56.50
30
RUDRANIL PAL
56.50
31
Shashi
56.25
32
manjulatha nalam
56.25
33
Laughter Dose
55.50
34
Venkatesh Gupta
55.25
35
surya
55.25
36
Sopan Thombre
55.00
37
Souvik Sannyasi
55.00
38
Abhinav Trivedi
54.50
39
Deepak prajapati
54.50
40
sarath kumar
54.25
41
Aastha Tiwari
54.25
42
jyothsna
54.25
43
Shivani
54.25
44
Monisha vignesh
54.00
45
Bhavy
54.00
46
Rohit Chauhan
54.00
47
Urmila Bhardwaj
54.00
48
Kanika Bhidasra
53.75
49
Akash Kumar
53.75
50
vrushali
53.75